Protocollen en documenten

Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Ook op IKC De Regenboog ⦁ De Staart gebruiken we protocollen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Daarnaast zijn er ook  richtlijnen en lijsten van afspraken en regels. Door deze schriftelijk vastgelegde  afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking  tussen school, ouders en kinderen te vergroten.

Protocollen

Documenten

Schoolondersteuningsprofiel De Regenboog De Staart

Scroll naar boven