Medezeggenschap

Met en voor ouders

Wij zorgen voor een goede opvang van uw kind. Het maakt daarbij niet uit of dit nu op de peuteropvang, op de BSO of op de basisschool is. Als ouder zijnde heb je daar het volste vertrouwen in. Toch kan het weleens zijn, dat je meer zou willen weten over wat zich achter de schermen gebeurt: hoe wordt de opvang nou eigenlijk geleid? Hoe wordt de kwaliteit gemeten en geregistreerd? Hoe komt de vorming van de tarieven tot stand en heb ik daar een stem in? Kan ik meepraten over het beleid op school?

Jouw kind staat bij ons centraal. Daarom vinden we goed contact met jou heel belangrijk.

Samen met ouders

IKC De Regenboog ⦁ De Staart vindt samenwerking met ouders zeer belangrijk. Naast dat rekening gehouden wordt met de wettelijke eisen en verplichtingen vinden wij het waardevol om beleidsstukken en projecten met de ouders af te stemmen en zo samen te werken aan kwalitatief goede en passende opvang en onderwijs.

Overlegorganen

Graag nodigen wij je uit om samen met ons mee te leven, mee te denken en mee te doen. Je bent van harte welkom om aan te sluiten bij de volgende overlegorganen:

OuderCommissie (OC) gaat over opvang en is voor ouders van kinderen in de opvang.

Medezeggenschapsraad (MR) gaat over onderwijs en is voor ouders van kinderen in het basisonderwijs.

De OuderRaad (OR) gaat over activiteiten op school en is er voor ouders van kinderen op de basisschool. De Ouderraad helpt bij diverse activiteiten op school.

Doe met ons mee

Wil je lid worden van één van de overlegorganen? Laat dit dan weten aan de leerkracht of pedagogisch medewerker van je kind. Of loop even binnen bij de directeur, die kan je er ook meer over vertellen.

Scroll naar boven