Informatie

Meer dan School!

Wij bieden passend onderwijs voor je kind middels een uniek onderwijsconcept waarin je kind echt centraal staat. Op De Regenboog ⦁ De Staart werken we in units, spelen peuters en kleuters regelmatig met elkaar, is er een actieve BSO en zijn onze medewerkers betrokken en professioneel en krijgt je kind extra lessen van vakdocenten voor sport, dans en theater.

We hechten veel waarde aan een goede samenwerking met jou als ouder. Samen gaan we voor een goede ontwikkeling van je kind!

Opvang en onderwijs

Wij zijn een Integraal Kindcentrum. Dit betekent dat wij naast het basisonderwijs ook opvang aanbieden. Je kind kan bij ons naar de Peuteropvang (2-4 jaar), naar de Basisschool (4-12 jaar) en naar de Buitenschoolse Opvang (4-12 jaar). Dit is opvang wat wij aanbieden voor en na schooltijd.

Christelijke identiteit

Ons IKC heeft een christelijke grondslag. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met de christelijke tradities en verhalen die in onze cultuur een belangrijke rol spelen. Gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid zijn voor ons belangrijk. Onze leerlingen hebben respect voor de waarden en normen van anderen.

Positief gedrag

Op ons gehele IKC werken we met Positive Behavior Support. Dit is een doelmatige, IKC-brede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en waarbij sociale veiligheid een belangrijke rol speelt. Kinderen worden hierdoor voorbereid op de wereld van vandaag en morgen!

Scroll naar boven