Peuteropvang

Gezonde opvang

IKC De Regenboog ⦁ De Staart biedt gezonde peuteropvang. Wij zorgen voor gezond eten en drinken, zo krijgen de kinderen water aangeboden en maken ze kennis met verschillende soorten fruit. Ook krijgen alle peuters wekelijks beweeglessen en spelen ze veel buiten. Naast dat je kind plezier heeft in het bewegen, stimuleert het bewegen ook het aanleren van motorische, persoonlijke, sociale en emotionele vaardigheden.

Veel aandacht voor nieuwe woorden

Wij hebben extra aandacht voor woordenschatonderwijs. Woordenschatontwikkeling heeft namelijk een directe relatie met schoolsucces. In alle vakken en bij alle lessen hebben kinderen woorden nodig om de les te kunnen begrijpen. Wanneer kinderen te weinig woorden kennen stagneert hun ontwikkeling in de middenbouw. Niet vanwege intelligentie, maar vanwege een gebrekkige woordenschat. Wij stellen ons daarom als doel dat iedere kleuter bij de start van groep 3 over een woordenschat van minimaal 3000 woorden beschikt. Dit woordenschatonderwijs start al spelenderwijs bij de peuters. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind om uw kind bij deze ontwikkeling te begeleiden.

Naar groep 1

Onze peuteropvang is gevestigd in een basisschool. Samen vormen zij een integraal kindcentrum (IKC) waarbij opvang en onderwijs onder één dak zit. De peuters spelen dan ook regelmatig samen met de kleuters. Met aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen en educatieve programma’s worden de peuters voorbereid op de kleutergroep. De medewerkers van de peuteropvang en de basisschool vormen een hecht team en hebben intensief contact. Door te profiteren van elkaars deskundigheid zorgen zij samen voor een soepele overstap van je kind naar groep 1.

Peuters en kleuters doen samen activiteiten om de woordenschat te vergroten.

Samen met ouders

Een goede relatie tussen opvang en ouders is belangrijk om optimale voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders en pedagogisch medewerkers werken daarom als een team samen. Wij organiseren regelmatig leuke activiteiten voor ouder en kind en iedere maand ben je welkom voor een activiteit samen met je kind bij ons in de groep. Foto’s en berichten over wat wij doen in de groep delen wij iedere week met de ouders. Daarnaast hebben wij een boek- en speluitleen.

Scroll naar boven