Speeltijden

Speeltijden

Regulier aanbod

Het reguliere aanbod is 8 uur spelen per week. Deze uren zijn verdeeld over twee ochtenden: maandag en donderdag of dinsdag en vrijdag. We beginnen om 08.15 en om 12.15 kunnen de kinderen weer opgehaald worden.

Aanbod bij Voorschoolse Educatie

Op De Regenboog ⦁ De Staart kunnen peuters van 2.5 jaar en ouder met een indicatie voor Voorschoolse Educatie 16 uur spelen per week. Deze uren zijn als volgt verdeeld: maandag en donderdag van 08.15 tot 14.15 en woensdagochtend van 08.15 tot 12.15 uur. En we hebben een groep kinderen die op de dinsdag en vrijdag van 08.15 tot 14.15 uur en woensdagochtend van 08.15-12.15 komen spelen.

Voorschoolse educatie

Als het consultatiebureau of jeugdgezondheidszorg vermoedt dat een kind risico loopt op een taalachterstand in de Nederlandse taal, komt het kind in aanmerking voor VE (voorschoolse educatie). Dit betekent dat kinderen 16 uur per week gebruik mogen maken van de peuteropvang. Het doel van dit traject is om deze peuters goed voor te bereiden op de basisschool. 

Scroll naar boven